Tanıtım Yazıları

Dr. Seyyid Hamid Haşimi

Doktor Seyid Hamid HAŞİMİ 1976 yılı Mersin Tarsus’da doğdu. İlköğretimi 19 Mayıs İlköğretim Okulunda, orta okulu Merkez Ortaokulunda liseyi ise Şehİt Ali İhsan Kalmaz Lisesinde tamamladı. 1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olup 2006 yılı güz döneminde GYTE Çevre Mühendisliği bölümünde yüksek lisans öğrenimine başladı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Doktor Seyid Hamid HAŞİMİ Giresun Belediyesi Çöp ihalesi ve Giresun Belediyesi, Çöp İhalesinde bulundu.

Tüm Karadeniz’deki illerde olduğu gibi Ordu İlinde de katı atık bertaraf sahası sorunu yıllardır yaşanmaktadır. Bu çalışmada Ordu İlinde toplanan katı atıkların YSP (Yuvarla-Sıkıştır-Paketle) Metodu İle Çöplerin Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında geçiçi depolanması ve çevre üzerindeki olumlu olumsuz etkileri ve maliyet analizleri araştırılmıştır.Bu sistem uzunca yıllardır tarım sektöründe başarıyla kullanılan tahıl ve diğer hububatın sarılarak konserve edilmesinden yola çıkılarak katı atık yönetiminde uygulanmıştır. YSP (Yuvarla-Sıkıştır-Paketle) uygulaması ile malzeme düzgün, eşit bir şekilde komprime edilir ve balyalanır. Tekniğin özelliği malzemenin bir eksen üzerinde döndürülürken havasının çıkartılarak preslenmesidir.Ordu Belediyesi 2007 yılı Nisan-Ağustos aylarında yaklaşık 10.000 tonluk evsel nitelikli katı atığını, YSP (Yuvarla-Sıkıştır-Paketle) tekniğiyle geçici olarak depolamıştır.

Giresun Belediyesi Çöp ihalesi, Mustafa Sevim, Süleyman Ak, Giresun Belediyesi, Çöp İhalesi, Âdem Yavuz Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi, Giresun Belediyesi Temizlik İhalesi, Giresun Belediyesi, Temizlik İhalesi, KEM

Yorum

 • Metodları kullanışlı ve pratiktir. Örnek olarak. Aşağıdaki metin güzel bir açıklamadır.
  Ordu’da tipik bir Karadeniz iklimi hakimdir. Kışlar serin, yazlar ılık geçer. Yılın hemen hemen bütün aylarında yağış vardır. Genelde ılıman bir iklim yapısına sahip olmakla, beraber coğrafi yapısı itibarıyla, deniz ve kara olmak üzere iki farklı iklim karakteri gösterir. Kıyıya paralel bir duvar gibi uzanan dağlarla sahil arasında geçiş iklimi görülür. Ölçümlere göre, en soğuk ay, ocak-şubat aylarıdır. Bu aylarda en düşük sıcaklık sıfırın altına inmekte, 6-7 derece dolaylarında gerçekleşmektedir. İç bölgelerde en soğuk ay ocaktır. Bu ayda en düşük sıcaklık -7 dereceye kadar inmektedir.
  BU işlerde olodukça iyi olan kişidir.

 • Örnek tekniklerden boyalam atekniğini beğeniyorum.

  Balyalama makinesi ile ağırlığı 700-1400 kg arasında değişen evsel katı atık 2 dakikadan daha az sürede balyalanabilir. Balyalama sırasında insan gücüne çok fazla ihtiyaç duyulmaz sadece bilgisayarı kullanan sistem operatörü yeterlidir. Cihaz 30 kw/h elektrik gücüne ihtiyaç duymaktadır. Paketleme sırasında ağ ve folyodan oluşan iki farklı sarf malzemesi kullanılır.YSP ünitesinin teknik özellikleri aşağıdaki Çizelge 3.1’ de verilmiştir [E.T.T. Çevre Teknolojileri Danışmanlık Lojistik sanayi ve Ticaret A.Ş. YSP Uygulaması katoloğu]. Seyid Hamid Haşimi

 • tezini ve yazılarını çok beğendim. Oldukça yararlı bilgiler içermekte. herkese tavziye ederim. Çevre konusunda ve bu alanla ilgilenen kişilere Seyid Hamid Haşimi konusunda örnek almalarını tavsiye ederim.

  Saygılarımla

 • Ordu’da da çalışmaları tezi bakımında ordu için oldukça elverişli olduğuna inanıyorum. Tezini ve yazılarını çok beğendim. Oldukça yararlı bilgiler içermekte. herkese tavziye ederim. Çevre konusunda ve bu alanla ilgilenen kişilere Seyid Hamid Haşimi konusunda örnek almalarını tavsiye ederim.

  Saygılarımla

 • Bertaraf işşlemleri için de oldukça elverişli bir konudur. Diğer bir deyimle tüm işlemler atıkların bertraf edilmesidir. Bu işlemi en iyi ve en uyguna yapmakta her firmanın visyonu ve misyonu haline gelmelidir. Ordu Belediyesi, Giresun Belediyesi neden olmasın? Seyyid Hamid Haşimi yaptığı iş bakımında Çevre Mühendislerini, Çevre mühendisliğini ilgilendiren, en çok ilgilendiren bir iş kolundadır. Bu iş kolu Çevre Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Katı Atık ve Çöp Toplama işinden pis olsada birilerinin yapması, yaptırması gerek. Çevre Temizlik… BU işler için Dr. Seyid hamid haşimi ideal kişidir.

 • Ordu’da da çalışmaları tezi bakımında ordu için oldukça elverişli olduğuna inanıyorum. Tezini ve yazılarını çok beğendim. Oldukça yararlı bilgiler içermekte. herkese tavziye ederim. Çevre konusunda ve bu alanla ilgilenen kişilere Seyid Hamid Haşimi konusunda örnek almalarını tavsiye ederim.

  Saygılarımla

 • Öğütme tekniği güzel bir teknik. Uyalayarak öğütme işlemi oldukça işlemi kolaylaştırmaktadır.
  Tüm karışık evsel atıkların, tahta, şilte dahil mobilya atıklarının öğütülmesi için geliştirilmiş olup paketleme ünitesinden yönetilebilir.
  Tırtıllı hareket takımı donanımlı‚ öğütücü, her bir paleti çift hidrolik sistemle hareket edebilen çabuk, pratik, yer değiştirme kabiliyeti olan ve uzaktan kumanda edilebilen bir makinedir.Paketleme ünitesinin tam kapasite ve kesintisiz çalışabilmesi için sürati ayarlanabilir.
  Kırıcı, parçalayıcı ve öğütücü üniteleri cam, metal ve diğer materyalleri işleyebilen özelliklere sahip olup, çöpün önceden ayrıştırılması veya ayıklanması gereksinimini ortadan kaldıracak şekilde planlanmıştır.

 • Çevre konusuna değinmek çok doğru bir yaklaşımdır. Özellikle
  Tüm Karadeniz’deki illerde olduğu gibi Ordu İlinde de katı atık bertaraf sahası sorunu yıllardır yaşanmaktadır. Bu çalışmada Ordu İlinde toplanan katı atıkların YSP (Yuvarla-Sıkıştır-Paketle) Metodu İle Çöplerin Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında geçiçi depolanması ve çevre üzerindeki olumlu olumsuz etkileri ve maliyet analizleri araştırılmıştır.

Düşüncelerinizi Paylaşın